Normod Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Veri Sorumlusu: Hemloy Mobilya ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Hemloy”) (Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/1 İç Kapı No:25 Kağıthane/İstanbul)  

Bu beyan, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md. 10 çerçevesinde aydınlatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için işliyoruz: 

 1. Hemloy’un çağrı merkezi, WhatsApp Business ve e-posta üzerinden talep ve şikayetlerin alınması ve iletişimin yürütülmesi,
 2. Müşteri sorunlarına yönelik iç raporlamaların yapılması ve sorunların giderilmesi,
 3. Hemloy’a ürün satın alan müşterilerin sosyal medya hesabındaki paylaşımların, Şirket'in hesabından yeniden paylaşılması,
 4. Kampanya iletilerinin potansiyel müşteri ve mevcut müşterilere gönderilmesi,
 5. Satın alma elektronik alt yapısının oluşturulması,
 6. Websitesi üzerinde müşteri ve potansiyel müşteri kullanım deneyiminin takip edilebilmesi,
 7. Websitesindeki yorumların yönetilmesi ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanması,
 8. Müşteri, taşeron ve tedarikçilerden gelen faturaların alınması, yeni fatura düzenlenmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi,
 9. Siparişlerin alınması ve hazırlanması,
 10. Siparişlerin teslim tarihlerinin belirlenmesi ve müşteriye teslimat aşamalarına ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 11. Siparişlerin teslim edilebilmeleri için kargo firmalarına verilmesi,
 12. Ürün sipariş faturalarının düzenlenmesi,
 13. Satış sonrası hizmetlerin ve şikayetlerin karşılanması,
 14. Müşteriye özel reklamların gösterilmesi,
 15. İlgili showroom'a kaç kişinin geldiğini tespit etmek ve toplamda kaçına satış gerçekleştirildiğinin istatistiğinin tutulması,
 16. Potansiyel müşterileri websitesi üzerinden tasarım desteğinin sağlanması,
 17. Websitesi üzerinden satışın gerçekleştirilmesi, 
 18. Müşterilere verilecek mal ve hizmet tedariki tekliflerinin oluşturularak müşterilere iletilmesi,
 19. Seyahat organizasyonunun yapılması, uçak biletlerinin alınması ve otel rezervasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 20. Şirket hesabına gelen tutarların kontrol edilerek genel finansal işlemlerin yapılması,
 21. Şirket belge, prosedür ve kayıtlarına ilişkin denetim yapılması,
 22. Şirket dışı kişi veya kurumlar tarafından teknik destek hizmeti alınması (hepsi birlikte “Amaçlar”). 

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

  Yukarıda belirtilen Amaçlar’ı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi; sizlerden, sosyal medya platformlarınızdan, Hemloy’un veri tabanından, web sitesi üzeriden, web sitesi üzerindeki çerezlerden, Google Analytics ve HotJar üzerinden, Hemloy kayıtlarından, mevcut alışveriş kayıtlarından toplayıp, saklayabiliyoruz. Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda, kilitli dolaplarda, dijital olarak özel güvenlikli e-posta kutularında, Sipariş Yönetim Portalı, Whatsapp, Hemloy’un kendi geliştirdiği yazılımlarda, ortak dijital alanlarda (Drive), özel güvenlikli yazılımlarda (Shopify, SAP, Logo) belirli kişilerin erişimine açık olacak şekilde saklıyoruz.

  Kişisel verilerinizi Kanun’un md. 5/2’nin (a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir sözleşmenin kurulması veya ifası), (f) (meşru menfaat) bentleri uyarınca açık rıza alınmaksızın; sosyal medya ve internet sitesi yönetimi, müşterilerle iletişimin sağlanması, iş geliştirme planlamalarının yapılması ve ürün deneyiminin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda açık rızanız ile toplamaktayız.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?

  Kişisel verilerinizi; 

  1. Müşteri sorununun çözümü ve gerekmesi halinde yeniden ürünün gönderimi sebebiyle İlgili ürünün üreticisi olan tedarikçilerle sınırlı müşteri bilgileri
  2. Sosyal medya platformu paylaşımlarının yapılabilmesi amacıyla Instagram, TikTok, Facebook ve Pinterest gibi farklı sosyal medya platformlarında,
  3. Müşterilerin takibi ve elektronik ortamda kullanım deneyimi sağlanabilmesi amacıyla Shopify ve buna entegre edilmiş olan Google Analytics, Klaviyo, HotJar gibi hizmet sağlayıcılara,
  4. Websitesinde yapılan yorumların sosyal medyada paylaşılması amacıyla sosyal medya platformlarında,
  5. Vergi beyanlarının sunulması, profesyonel mali müşavirlik ve denetim hizmetinin alınması amacıyla Denetim firmaları, SMMM, YMMM ve vergi dairelerine,
  6. Teslimatların gerçekleştirilmesi amacıyla kargo firmalarına,
  7. Siparişlerin üretilmesi amacıyla Normod'a ve teslim edilmesi amacıyla Normod’a ve lojistik firmasına,
  8. Seyahat rezervasyon ve biletleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla seyahat acentesine,
  9. Profesyonel denetim hizmeti alınması amacıyla denetim hizmeti veren firmaya,
  10. Şirket dışı kişi ve kurumlardan profesyonel teknik destek hizmeti alınması amacıyla teknik destek hizmeti veren dış kaynak kişi ve kurumlara, 

  Hemloy’un kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaati, sözleşmelerin ifa edilebilmesi, sözleşmesel sorumluluklarını yerine getirmesi kapsamında açık rızanız alınmaksızın, sosyal medya ve internet sitesi yönetimi, ürünlerin satışına ilişkin süreçler doğrultusunda açık rızanız ile Kanun’un aktarıma ilişkin kuralları uyarınca yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz. 

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

  Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
  6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

  HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi; 

  1. Hemloy’a bildirdiğiniz e-posta adresi üzerinden, info@normod.com adresine elektronik posta göndererek,
  2. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Hemloy’a başvurarak,
  3. Islak imzalı başvuru formu ve kimlik fotokopisi ile Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/1 İç Kapı No:25 Kağıthane/İstanbul adresine göndererek, veya
  4. Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@normod.com adresine e-posta göndererek

  Hemloy’a iletebilirsiniz. 

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Müşterinin başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

  Müşteri, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda, talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  Hemloy’un kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.